Politika e rikthimit te pagesave

Ferry Berisha eshte ne cdo moment i gatshem tju ri-ktheje pagesen qe keni bere online ne rastet kur ju deshironi te anulloni prenotimin tuaj, apo ne rastet kur ne nuk mundemi tju ofrojme sherbimin e premtuar.
Gjithsesi jo ne te gjitha rastet ju mund te merrni pagesen mbrapsht. Me poshte jane rastet dhe shuma qe mund te rikthehet sipas cdo rasti.

Arsye shendetesore, anullim 24h perpara

Ju kthejme 100% pagesen nese behet per arsye shendetsore te justifikuara me dokumentacionin perkates edhe nese kerkesa per anullim behet 24 ore perpara orarit te nisjes se tragetit apo turit sipas rastit.

70% rikthim per anullime 24h perpara.

Nese anullimi behet per motive te tjera apo private te klientit perpara 24 ore perpara atehere kthehet pagesa 70%.

Nuk mund te rikthehen

Cdo kerkese per anullimin e cdo tip prenotimi e kerkuar 23 oret e fundit nuk ka asnje kthim pagese mbrapa.

Arsye madhore apo defekt teknik

Ne te gjitha rastet kur Ferry Berisha apo Anija Dragobia nuk e ka te mundur te udhetoje per arsye madhore apo defekti teknik, do tju njoftojme perpara tek adresa e email edhe ju kthejme pagesen 100%.

Pajisja me bilete udhetimi

Te gjthe turistet qe udhetojne me Tragetin Berisha, Anijen Dragobia apo qe rezervojne turet tona, pajisen me nje bilete elektronike ose fizike. Biletat qe nuk permbajne numrin serial apo elementet e tjeter te sigurise nuk jane te vlefshme. Bileta duhet te paraqitet ne traget ne forme elektronike ( ne smartphonet tuaj ) ose e printuar. Ne cdo rast rimbursimi, bileta eshte kusht i domosdoshem.

Mjetet e shpetimit

Trageti Berisha, Anija Dragobia edhe varkat e vogla qe perdoren per turet ne Liqen jane te pajisuara me mjetet e shpetimit. Per cdo rast ju lutemi te degjoni dhe veproni sipas udhezimeve te stafit.